top of page

APPCOURT

EXPLAINER ANIMATIE

AppCourt is een online tool, ontwikkeld door Queenmaker. Dit bedrijf is ontstaan uit de frustratie dat 80 % van alle IT-projecten mislukken. De belangrijkste oorzaak is dat de verschillende belanghebbenden in deze projecten - namelijk de business als opdrachtgever en IT als opdrachtnemer - elkaar niet verstaan omdat ze een andere taal spreken. En door toenemende complexiteit raakt men het overzicht kwijt en verliest men grip op het project. Zonde van de tijd en van het geld. Visualiseer en communiceer complexe ideeën, systemen en processen. Dit is wat AppCourt doet. De tool is niet alleen binnen IT te gebruiken, maar voor alle projecten waarbij relatieve samenhang tussen content, context en gebruikers in beeld gebracht en gecommuniceerd moet worden. Het resultaat is een interactieve blauwdruk en/of functioneel ontwerp van een applicatie, een complexe website of documentatie van een organisatie.

“Johan Sneep Beeldmaker heeft met de beelden ook een heel eigen en originele stijl gecreëerd die bijdraagt aan onze identiteit.”

Zoektocht

Queenmaker was op zoek naar een manier om deze applicatie duidelijk uit te leggen aan de markt. Door de informatie om te zetten in beeld werd voor beide partijen duidelijk welke weg zij in moesten slaan. De animatie is een handige tool voor AppCourt die op verschillende manieren ingezet kan worden. Niet alleen als marketingtool of om traffic te genereren maar het draagt ook bij aan de branding van AppCourt.

Het maken van een uitleganimatie kost veel tijd, maar door bewegend beeld en een eventuele voice-over kan je volledig uitleg geven aan dat wat je wilt vertellen. Door het schrijven van een script vormt zich een verhaal. Aan de hand van dit verhaal start je met schetsen. Deze worden omgezet naar een design dat vervolgens wordt geanimeerd met het programma After Effects. Door de animatie zelf te ontwerpen zorg je voor originaliteit en geef je het product zijn eigen identiteit.

court-gif-1-02.gif
Papers-flying-gif-03.gif

Proces

Tijdens verschillende sessies werd besproken hoe AppCourt het best in beeld gebracht kon worden. Snel werd duidelijk dat een animatie het beste zou werken. Omdat AppCourt een nieuwe tool is en er geen goed referentiekader bestaat, is een goede uitleg van wat AppCourt doet heel belangrijk. Een animatie leent zich goed voor dit doel omdat een animatie vrij is, er zijn geen grenzen zijn aan wat je wilt visualiseren! Bijkomend voordeel in dit proces is dat Queenmaker werd gedwongen om heel concreet te worden over wat zij nou wilde communiceren en wat de essentie van hun product is.

JSB Waarom hebben jullie voor een animatie gekozen?

AC “Voor ons is een animatie het perfecte middel om AppCourt uit te leggen. Met het visueel maken van ons product kunnen wij laten zien hoe het werkt.  De animatie draagt ook bij aan onze branding. De beelden en de muziek vertegenwoordigen een gevoel dat wij willen uitstralen. De beelden zijn dan ook onderdeel van onze huisstijl geworden.”

woman-walk-03.gif

JSB Waar liepen jullie tijdens het proces tegenaan?

AC “Omdat onze boodschap uitgewerkt moest worden naar beelden en een voice over, werden wij gedwongen om concreet te worden. Dus, wat wilden wij nou echt vertellen aan ons publiek? Bij de eerste sessies bleek dat wij dit ook voor ons zelf onvoldoende helder hadden. Johan heeft ons in dit proces begeleid waardoor wij – naast een mooie animatie – ook ons eigen verhaal duidelijker hebben staan.”

JSB Wat waren jullie verwachtingen? Sluit het eindresultaat daarop aan?

AC “Wij hebben eerder met Johan samengewerkt. Vanwege het commerciële succes dat wij destijds met de animatie behaalde was de keuze snel gemaakt om weer met hem in zee te gaan. Wij zijn erg trots op het resultaat. Naast dat de animatie informeert, heeft het proces dus ook bijgedragen aan het concretiseren van ons verhaal.”

Simulation Appcourt

AC “Wij zijn heel blij met het eindresultaat! De animatie helpt om ons verhaal te vertellen. Wij gebruiken de animatie als marketingmiddel maar ook als wij een demo van AppCourt geven. De animatie is dus niet alleen een middel om te overtuigen maar ook om te informeren. Johan heeft met de beelden ook een heel eigen en originele stijl gecreëerd die bijdraagt aan onze identiteit.” 

bottom of page